‘Toverstroming’

Ann Van Dessel, Toverstroming
Uitgeverij P, Leuven, 2017

Bestel de bundel bij je favoriete boekhandel of bij de uitgeverij.

De bundel is door Ann ook ingelezen en te beluisteren als Daisy-luisterboek.

Enkele gedichten

  • bloedbroeders
  • western
  • Ann Van Dessel leest drie gedichten: boven op de berg – hoogste wens – of nee beter idee.

Recensie

Het zoeken naar een uitgepuurde vorm voor een al even zuivere boodschap blijft ook in deze bundel aan de orde. Weliswaar zijn de thema’s en motieven min of meer geadapteerd aan het vorderen van de jaren. Een leven tussen pijn en vergankelijkheid, de daaraan gekoppelde,bevreemdende schoonheid. de erotiek ook die het leven aanvaardbaar moet maken. De nieuwe bundel van Van Dessel is behoorlijk consistent. Op het eerste gezicht lijkt de thematiek nogal gevarieerd, maar bij nader toezien is vooral het verleden aan de orde. Dat voorbije leeft voort in een soort vertrouwelijke lichamelijkheid die de dichteres in staat stelt om aanknopingspunten met het verleden te vinden en te exploreren. In zekere zin schrijft zij een persoonlijke geschiedenis. (…) Dat vivante maakt gaandeweg plaats voor een bij momenten harde confrontatie met de werkelijkheid van familie, omgeving en werkomstandigheden.
Stefan van den Bossche in ‘Poëziekrant’

Danseres Nelle Hens ont-moet Ann Van Dessel

Nelle Hens