‘Een kei in duren’

Ann Van Dessel, Een kei in duren,
Uitgeverij P, Leuven, 2012

Bestel de bundel bij je favoriete boekhandel of bij de uitgeverij.

De bundel is door Ann ook ingelezen en te beluisteren als Daisy-luisterboek.

Enkele gedichten

kom van ver
ontsleutel mij langzaam
woon een zacht eindje thuis

ik zal een lied zijn
vingers aan je huid zingen
open waaien als een tuin

Daisy-luisterboek)

Recensies

Doorheen dit werk schraapt de dichteres aan haar taal tot elke ballast verdwijnt en de balans een sierlijk evenwicht tussen spielerei en hoogst persoonlijke woordassociaties vindt. Soms verdraaide invalshoeken die de semantiek versterken. Bij Van Dessel krijg je dubbele bodems die een glimlach op je lippen toveren. Het resultaat is beeldspraak en poëzie die getuigen van klasse, echtheid en spontaneïteit. ‘Een kei in duren’ heeft misschien lang op zich laten wachten, misschien was dat ook beter zo. Het talent is gerijpt, klaar en ontegensprekelijk. (…)
Ann Van Dessel lijkt mij een humane dichteres zonder hoogheidwaanzin. Ook volgende bundel moet mijn aanvoelen bewijzen. Ik wacht (on)geduldig af…
Frank Decerf in De schaal van Dighter 

Haar taalgebruik is parlando, de gehanteerde woordenschat past in een uit de jaren tachtig herkenbaar idioom dat veeleer benaderend is, strelend, liefkozend misschien. (…) Vrij gewone poëzie, en misschien daardoor wel indringend en bijwijlen knap. Van Dessel streeft naar een uitgepuurde vorm met een zuivere boodschap. (…)
Er zit de belofte in van een tweede bundel. En de dichteres hoeft daartoe allerminst afstand te doen van de stijl en de thematiek die ze in dit debuut heeft gehanteerd.
Stefan Van den Bossche in De Leeswelp