de antitankgracht zwijgt

door het dorp, loopt in het gelid langs eik
en zwarte els, gaat even kopje onder gras
en snijdt voorbij de wilde heide diep het veld in.

waar het land van oorlog overstroomde
trekken vleermuizen een bunker
om zich heen, boren wilde bijen wasraten

in de schietgaten van een houten hotel.
het kasteel van roost reikt nog één arm
en trekt zich diep in het moeras terug.

het wandelpad zigzagt langs bitterzoet
en kleefkruid. op zoek naar fuiken kammen
salamanders het water uit en duiken onder.

hoog boven de velden klaagt de buizerd
elke veldslag aan; hier ademt water stilte
en staat vrede als een muur rechtop.

 

Ann Van Dessel
Dorpsdichter Haacht 2011- 2012